Politicus blogg version 2.0

Vår förening är bra på många sätt. Vi har en fin historia av gemenskap, vi försöker ordna mångsidiga evenemang och värdegrunden vi står på är mycket god. Men ingen är perfekt. Föreningens synlighet utåt kunde förbättras och detta tänkte vi försöka göra i år genom ett forum där olika personer skriver om föreningens verksamhet, vad som är på gång och uppdateringar från SF:are som är på utbyte eller på praktik. Ungefär som en blogg, men med lite fler skribenter.

Bloggkonceptet är ju ingen nyhet, inte heller för SF:s del. År 2016 fanns det nämligen en Politicus-blogg med inriktning på aktuella händelser runtomkring världen för att skapa diskussion bland läsarna, men den användes inte så aktivt. Så på initiativ av Politicus-redaktionen gör vi nytt försök med bloggen. Denna gång med ett annat syfte, det vill säga ge verksamheten mer synlighet utåt.

I egenskap av föreningens ordförande fick jag äran att skriva första inlägget till denna blogg och jag tänkte börja med att berätta om vad som är på tapeten just nu. På första föreningsmötet i januari diskuterades historiken som så småningom ska förnyas. Det är nämligen dags att börja jobba på en historik inför 100-årsjubileumet, så hojta till om du är intresserad av att vara med och förverkliga denna bok. Föreningens första och hittills enda historik utkom till 80-årsjubielumet, så historikkommittén har 20 år av fina tider att täcka. Denna kommitté kommer att tillsättas under våren.

En annan bok som ska förnyas i år är sångboken. Detta gjordes senast år 2013 och tanken är att nästa sångbok ska komma ut till föreningens 95-årsjubileum. Sångbokskommitténs uppgift blir att gå igenom visorna för att se vilka som är omtyckta och mindre omtyckta. Finns det visor som kan anses vara kränkande eller moment i dem som i dagens läge inte är lika roligt längre? Och kunde man ta med flera av vänföreningars visor för att få en bredd i vår sångbok? Detta är saker som ska diskuteras.

Påbörjandet av dessa två böcker är dom lite större projekten just nu. Men om man istället tar ner det på ett personligare plan så vad finns det för långsiktiga mål under året? Jag ser gärna att denna förening i framtiden är ännu mer inkluderande än vad den är idag. En förening ska inte bestå av ett innegäng och sedan resten vid sidan om. Så hur kan man konkretisera betydelsen av uttrycket Alla Mää? Hur får man alla att känna sig välkomna?
En bra början är ju jämlikhetsdeklaration som skrevs och godkändes 2017. Deklarationen förbinder föreningen att se över och utveckla sin verksamhet för en mer jämlik studerandekultur (läs och begrunda: https://sfklubben.fi/sf-klubbens-jamlikhetsdeklaration/). Att gå igenom deklarationen med alla funktionärer är ett steg i rätt riktning, men det viktiga är att skapa nya tankebanor, våga ifrågasätta gamla traditioner och att kunna vara den där personen som “drar ner på stämningen”.

Ett annat koncept vi tänkte utveckla detta år är kansliturer enbart för första års studerande, vilket påbörjades redan i slutet av förra året. Syftet med guliskoppiturer är att sänka tröskeln för nya studeranden att komma och lära känna andra över en kopp kaffe. Kommer man till kansliet och alla stolar är tagna så vänder man ganska fort i dörröppningen, vilket tar bort en ganska stor del av känslan av att känna sig välkommen.

Förutom detta jobbar vi förstås fortfarande på att ordna så mångsidiga evenemang som möjligt. På kultursidan så finns det ännu mycket att utforska. Kulturkommittén har i år bland annat startat en Whatsapp-grupp för kulturintresserade, där man spontant kan få med sig likasinnade på kulturella äventyr. Medlemmarnas intresse för motionsdelen av verksamheten fortsätter att vara stort, vilket är jätteroligt att se! Motionsstunderna drar egentligen mer folk än vad sits-evenemang gör. De mer festinriktade evenemangen verkar ha mindre intresse bland medlemmarna har märkts under de senaste åren. Eller är det bara vi som ordnar fel sorters evenemang? Kom gärna med förslag på vad man kunde förbättra om så är fallet!

Föreningens 94:e verksamhetsår har annars kommit bra igång. Jag tror och hoppas att detta blir ytterligare ett år i rätt riktning. Det finns dock alltid saker att förbättra, så därför hoppas jag att ni medlemmar också påpekar när ni hittar brister i verksamheten och där det finns utrymme för förändring.

Avslutningsvis vill jag önska er en bra början på våren. Njut av studielivet, vår bästa tid är nu!

Allt gott,

Nicolina Nordman
Styrelseordförande

Futsalmatch mot P-klubi
Futsalmatch mot P-klubi
Fanbärare
Fanbärare
SF-klubbens pulka på fastlaskiainen (foto: Sofia Jern)
SF-klubbens pulka på fastlaskiainen (foto: Sofia Jern)